Combaterea dăunătorilor

Pregătirea terenurilor agricole pentru anul următor începe încă din toamnă. Întenția este, firește, aceea de a maximiza producția, îmbunătățind pecât posibil condițiile în care vor evolua culturile. Ne stă în putere să acționăm asupra solului prin lucrări industriale, însă rutina agricolă presupune și combaterea dăunătorilor.

Astfel, după strângerea ultimei recolte, se realizează dezmiriștirea, astfel încât apa ce va cădea să nu se piardă, iar apoi, precipitațiile ce vor urma, să se acumuleze în sol.

Pentru ca solul să aibă capacitatea de a reține apa, acesta trebuie să fie mărunțit și nivelat, prin lucrări de arat. În felul acesta nu vor mai exista canalele din interiorul solului care vor prilejui circulația aerului ce l-ar putea usca. Pe lângă rolul de a afâna pământul, aratul are ca beneficiu secundar distrugerea habitatelor și ouălor de limacși pregătiți pentru iernat. Odată cu lăsarea frigului, aceștia își adâncesc cuiburile pentru a se proteja de temperaturile scăzute ce vor urma și se hrănesc cu resturile vegetale rămase în sol. Tocmai din acest motiv, recomandăm ca dezmiriștirea să fie urmată de o lucrare de dezinfectare a solului. De obicei, dezinfectarea se face cu aproximativ trei săptămâni înainte de prima semănare. Însă efectuată după dezmiriștire, aceeastă lucrare va lăsa solul steril, fără resurse de hrană pentru limacși.

Există specii de limacși cu rezistență extrem de ridicată la condiții vitrege de temperaturi scăzute, resurse reduse de hrană și secetă. Astfel de specii sunt limaxul cu nervură, tandonia budapestensis, limaxul iberic (spaniol) – arion vulgaris și limaxul negru cu nervură – milax gagates – specie de adâncime. Dacă atunci când lucrăm pământul ne interesează ca acesta să-și păstreze umiditatea până la o adâncime de aproximativ 150 de centimetri, trebuie să luăm în calcul că acesta e intervalul pînă la care se desfășoară limacșii. Iar cu acel strat de sol impermeabil de la suprafață, care va conserva umiditatea, mediul lor prielnic este asigurat.

Un alt lucru ce favorizează crearea condițiior de viață pentru melci este afânarea solului. Nu trebuie să uităm că mediul de viață cel mai prielnic pentru limacși îl constituie solurile lucrate, afânate, în interiorul cărora accesul în căutarea hranei este mult ușurat.

Am vzut așadar că lucrările agricole pe care le realizăm sunt mai curând favorabile dăunătorilor precum limacșii. În pofida dezmiriștirii, aratului și dezinfectării solului, aceștia supraviețuiesc din toamnă până în primăvară, datorită numărului mare de ouă depuse, dar și a exemplarelor tinere, extrem de rezistente. În cazul culturilor ce necesită cantități ridicate de apă, ne putem aștepta la apariția timpurie a limacșilor. De aceea, nu trebuie să așteptăm ca acțiunea acestora să afecteze plantele cultivate, scăzând valoarea viitoarei recolte. Încă de la primele creșteri ale temperaturii și de la cultivarea primelor semințe, trebuie să testăm prezența și densitatea limacșilor pe terenul cultivat, pentru a putea ulterior să aplicăm cu precizie tratamentul, granulele Axcela, în conformitate cu necesitatea. Produsul pentru combaterea dăunătorilor precim limacșii este prevăzut cu un program minuțios și precis de implementare, astfel încât să asigure maximă efciență. Îl puteți comanda aici.

 

By | 2017-11-01T10:50:50+00:00 October 16th, 2017|Noutati|0 Comments